1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN SEO
  + TV Không Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + TV Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Của Đất Nước Việt Nam Và Quy Định Của Pháp Luật...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by phamhcm86

 1. phamhcm86
 2. phamhcm86
 3. phamhcm86
 4. phamhcm86
 5. phamhcm86
 6. phamhcm86
 7. phamhcm86
 8. phamhcm86
 9. phamhcm86
 10. phamhcm86
 11. phamhcm86
 12. phamhcm86
 13. phamhcm86
 14. phamhcm86
 15. phamhcm86